ضیافت مهربانی به روایت تصویر؛ استاندار مازندران روزه خود را با فرزندان بهزیستی افطار کرد

0

ضیافت مهربانی به روایت تصویر؛

استاندار مازندران روزه خود را با فرزندان بهزیستی افطار کرد

احمد حسین زادگان، استاندار مازندران با خانواده بزرگ بهزیستی دیدار، گفتگو و روزه خود را با این عزیزان افطار کرد. ‎

شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :   ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید