دادستان قائم شهر:پیش فروشنده های ساختمانی ورسانه هائی که بدون مجوز قانونی نسبت به فروش و درج یاانتشارآگهی اقدام نمایند ، از ۹۱ روز تا یکسال حبس و چهاربرابروجوه واموال دریافتی محکوم خواهندشد

0

دادستان قائم شهر:

پیش فروشنده های ساختمانی  ورسانه هائی

که بدون مجوز قانونی نسبت به فروش و درج یاانتشارآگهی اقدام نمایند ،

از ۹۱ روز تا یکسال حبس

و چهاربرابروجوه واموال دریافتی 

محکوم خواهندشد

(شرح کامل خبردرمتن زیر)

 

 

خانه خبرمازندران – عباس ناساری : حاج آقا فولادی دادستان شهرستان قائم شهر گفت  ، طبق گزارش های واصله از دادسراهای سراسر کشور ،برخی از مشاوران املاک بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش و انتشار آگهی پیش فروش ساختمان در رسانه های جمعی می نمایند. حال آن که مطابق ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، پیش فروش ساختمان باید با تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام بشود و مشاوران املاک فقط مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راساً اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند.

دادستان فولادی افزود :همچنین وفق ماده ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و مواد ۱۹ و ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان ، تبلیغ و انتشار آگهی پیش فروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیش فروشنده است .

فولادی گفت : بنابراین پیش فروشنده ساختمانی که بدون اخذ مجوز ، اقدام به درج آگهی یا انتشار اگهی نماید ، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شود.

دادستان قائم شهر همچنین گفت : مطبوعات و رسانه هایی هم که بدون اخذ مجوز مزبور از پیش فروشنده ، اقدام به انتشار آگهی پیش فروش نمایند ، مرتکب جرم شده و به مدت حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

لذا در راستای اجرای ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش، ساختمان مقتضی است به نحو شایسته مراتب به تمامی رسانه‌ها ، روزنامه‌ها، پایگاه های خبری و سایت هایی که به هر نفر قبول آگهی می کنند ، تذکر جدی داده شود . در غیر این صورت مطابق مقررات برخورد قانونی لازم انجام خواهد گرفت.

 

شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :   ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید