دوربین خبرساز: میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان قائم شهر

0

دوربین خبرساز:

میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به

اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان قائم شهر

خانه خبر مازندران – عباس ناساری :

گزارش کوتاهی ازمیزان رضایتمندی مراجعه کنندگان مردم قائم شهر به اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان قائم شهر به روایت ویدیو کلیپ  وتصاویر پیوست به تاریخ امروز ( دوشنبه ۹۸/۴/۱۰)

 

 

 

 

 

نظر خود را بیان کنید