دلایل غیرعلنی بودن جلسات شورای شهر قائم شهرطی دو ماه گذشته اززبان سخنگوی شورا

0

دلایل غیرعلنی بودن جلسات شورای شهر قائم شهرطی دو ماه گذشته اززبان سخنگوی شورا

خانه خبر مازندران – عباس ناساری : متاسفانه در طی حدود ۲ ماه گذشته ، جلسات شورای شهرقائم شهر بصورت غیرعلنی ودرغیاب خبرنگاران (پل ارتباطی مردم با منتخبین خود درشورای شهرقائم شهر) برگزارشده است.

لذا خانه خبر ، جهت آگاهی مردم این شهرستان وتنی چند ازهکاران رسانه ای از اتفاق فوق برآن شد تا دلایل اصلی این مهم را ازسوی شورای شهر جویا شود ،

لذا برای روشن شدن مسئله فوق ، خدمت سخنگوی شورا جناب آقای غلامرضا میرزائی (عضو وسخنگوی شورای شهرقائم شهر) رفتیم تا از زبان ایشان از دلایل ویا عوامل برگزاری غیرعلنی جلسات شورای شهر در طی حدود ۲ ماه گذشته مطلع شویم  که درقالب کلیپ پیوست به سمع ونظر شما بازدید کنندگان محترم می رسد..

 

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :   ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید