مهندس عباس صالح زاده(شهردارقادم شهر):ساماندهی لند فیل بهداشتی زباله با هزینه اولیه ۴ میلیاردتومان درقائم شهر شروع شد

0

خانه خبر مازندرانعباس ناساری : مهندس عباس صالح زاده (شهردارشهرستان قائم شهر) طی تماسی به واحدخبر(خانه خبرمازندران)  اظهارداشت ، کار ساماندهی لندفیل بهداشتی محل دفن زباله شهر قائم شهرباقرارداد اولیه ۴ میلیارد تومان ازمحل اعتبارات دولتی آغازگردید .

بنا به اظهارات مهندس صالح زاده (شهردارقائم شهر) این پروژه بسیارمهم که رابطه مستقیم با سلامت مردم وجامعه را درپی دارد با همکاری خوب پرسنل خدوم  ومعاونان شهردار ، درحال پی گیری است که ابتدا عملیات خاکی وسپس تجهیزات مورد نیاز آن خریداری ونصب می گردد.

آدرس اینستاگرام khanekhabar
شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید