عملیات تخریب وتعریض  در پل هوائی میدان شهید بهشتی قائم شهر

0

عملیات تخریب و تعریض با حضورمهندس عباس صالح زاده شهردار، مهندس فضلی رئیس ، مهندس عباسی نائب رئیس و دکتر پویامهر و مهندس متانی اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر انجام شد .

 

خانه خبر مازندران عباس ناساری : عملیات تخریب و تعریض با حضورمهندس عباس صالح زاده شهردار،  مهندس فضلی رئیس شورا  ، مهندس عباسی نائب رئیس و دکتر پویامهر و مهندس متانی اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر آغاز شد .
تخریب این ملک به مساحت حدوداً  ۱۳۰۰ مترمربع   به مالکیت آقای ابالفضل سنجری  واقع در پل هوایی، میدان شهید بهشتی وبا تعریض  ۵۹۹/۵ متر و  به ارزش دو میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان در غالب تهاتر در صدور پروانه و عوارض صورت پذیرفت.

 

آدرس اینستاگرام khanekhabar
شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

 

نظر خود را بیان کنید