برگزاری جلسه ستاد بازارآفرینی شهرپایدار قائم شهر

0

 

خانه خبر مازندرانعباس ناساری : برگزاری اولین جلسه ستاد بازآفرینی شهر پایدار قائم شهر در سال ۹۹ با موضوعیت تعیین محلات هدف و تهیه جدول اقدام مشترک دستگاه های اجرائی در خصوص بازآفرینی در بافت های ناکارآمد و فرسوده …

شایات ذکراینکه این جلسه با حضور مهندس عباس صالج زاده(شهردار)، سیدهادی فضلی(رئیس شورای شهر)،دکتر میرزاپور(معاون فرماندار) ،مهندس مصطفی مجمود زاده(سرپرست مدیریت شهرسازی )، آرام حسین زاده (سرپرست بازآفرینی شهری شهرداری) قائم شهر، درفرمانداری این شهرستان برگزارشد.

گزارش تصویری از جلسه ستاد بازآفرینی شهرپایدارقائم شهر

 

          آدرس اینستاگرام khanekhabar
شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید