اجرای پروژه کانال ۸۰×۸۰ آب جهت هدایت آب های سطحی

0

اجرای پروژه کانال ۸۰×۸۰ آب جهت هدایت آب های سطحی کوچه شهید محسنی _ عظیمی ۳ توس معاونت فنی و عمرانی شهرداری قائم شهر

گزارش تصویری از روند عملیاتی پروژه فوق …

 

   آدرس اینستاگرام khanekhabar
شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید