استاندار مازندران:

0

حسین زادگان: اقتصاد و معیشت همراه با سلامت مردم در مقابله با کرونا باید حفظ شود، اما در صورتی که ضرورت ایجاب کند صیانت از جان مردم در اولویت است و تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

خانه خبر مازندران – عباس ناساری:

احمد حسین زادگان در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به این که بیشترین تمرکز بحث های ستاد ملی مقابله با کرونا در روز جاری، نظارت بر دستور العمل ها و پروتکل هایی بود که در جلسات مختلف به استان ها و دستگاه های مختلف و از طریق رسانه ها به آگاهی مردم رسید، اظهار داشت: رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بحث در خصوص نحوه رعایت ابلاغیه ها در مورد عدم برگزاری جلسات و تجمعات در فضاهای مسقف در زمان طولانی مهم ترین محور جلسه امروز بود.

وی افزود: تاکید شد که مراسم عروسی، سوگواری و … بویژه در شهرهای قرمز برگزار نشود چرا که تجربه نشان داده است که بیشترین شیوع و زمینه انتقال بیماری در برپایی این گونه تجمعات بوده است.

استاندار با بیان این که مسئولیت نظارت بر اینگونه امور نیز تقسیم شده است، عنوان کرد: نظارت بر این پروتکل ها در دستگاه های دولتی و اجرایی بعهده ستاد ملی و امور استخدامی و در استان ها بعهده استانداری ها و معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.

حسین زادگان، تصریح کرد: در حوزه اصناف و بازار، نخستین جبهه نظارت، اتحادیه و اصناف و به لحاظ ساختار دولتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت می باشد.

استاندار، ایجاد تعادل بین سلامت و معیشت را مهم ترین موضوع مقابله با بیماری کرونا دانست و یادآور شد: مهم ترین عامل پیشگیری کننده از شیوع بیماری کرونا، فاصله گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل ها وپروتکل های بهداشتی است و اگر به این نتیجه برسیم که ورود مسافران و گردشگران عامل اصلی انتقال بیماری است حتما در ستاد ملی طرح و تصمیم گیری خواهد شد، چرا که در ایام عید نیز این تصمیمات در جهت صیانت از سلامت مردم اتخاذ شده بود.

مقام عالی دولت در استان، با بیان این که تردد بین شهرستانی بیش از تردد بین استانی و تجمعات غیرقانونی و تهدید کننده سلامت مردم بیش از حضور گردشگران در شیوع کرونا ویروس دخیل می باشد، افزود: ضمن توجه به عوامل تهدیدکننده دیگر، باید آگاه باشیم برای حفاظت خود در برابر رفتار این ویروس، باید بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنیم و بررسی ها نشان داده است مهم ترین عامل درگیری و شیوع بیماری، تجمعات، حضور در مراسم و عدم رعایت دستورالعمل هاست.

 استاندار با بیان این که ۵۰ درصد از درآمد استان از بخش خدمات بویژه از حوزه گردشگری و عمدتا در غرب مازندران است باردیگر از ضرورت حفظ معیشت و سلامت مردم با هم سخن گفت و خاطرنشان کرد: خارج کردن استان از این مزیت، ضربات سختی به اقتصاد و معیشت اصناف، بازاریان و مردم استان وارد می کند لذا در صورت اجبار قطعا سلامت مردم را انتخاب خواهیم نمود لیکن از آنجا که بر اساس اجماع جهانی، این ویروس حداقل تا یکسال دیگر وجود خواهد داشت لذا نمی توان اقتصاد را کاملا تعطیل نمود مگر آن که مجبور به انتخاب شویم، بدین ترتیب درست ترین تصمیم، همزیستی خردمندانه در مقابله با کرونا ضمن حفظ زندگی و اقتصاد جامعه است.

رییس ستاد استانی مقابله با کرونا، تاکید کرد: نیاز به یک همکاری کامل داریم و برای این که در هیچ بخشی آسیب نبینم و از این بحران عالمگیر عبور نماییم هم مردم باید کاملا مسایل بهداشتی را رعایت کنند و هم دولت در اعمال محدودیت های لازم و نظارت بر آن ها نهایت اهتمام را معمول دارد و گردشگران نیز به الزامات استان و شیوع کرونا در مازندران توجه نمایند.

وی با اشاره به این که در غرب مازندران علیرغم حضور بیشتر گردشگران، شهرهایی داریم که بدلیل رعایت مسایل بهداشتی، وضعیت آن ها قرمز نشده است و در همان منطقه شهرهایی هستند که بدلیل عدم رعایت در وضعیت قرمز قرار دارند، اظهار داشت: همچنین در مرکز و شرق استان که در قیاس با غرب گردشگر کمتری داریم شهرهایی هستند که بدلیل تردد و مراودات بیشتر در شرایط قرمز بسر می برند، بنابراین اولویت اول، محدود کردن مراودات و رعایت دستورالعمل های بهداشتی است و گردشگران هم تا زمانی که به سلامت مردم آسیب نزنند در استان حضور یابند و در غیراینصورت طبق مصوبات تصمیمات لازم گرفته شود.   عروسی، سوگواری و … بویژه در شهرهای قرمز برگزار نشود چرا که تجربه نشان داده است که بیشترین شیوع و زمینه انتقال بیماری در برپایی این گونه تجمعات بوده است.

استاندار با بیان این که مسئولیت نظارت بر اینگونه امور نیز تقسیم شده است، عنوان کرد: نظارت بر این پروتکل ها در دستگاه های دولتی و اجرایی بعهده ستاد ملی و امور استخدامی و در استان ها بعهده استانداری ها و معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.

حسین زادگان، تصریح کرد: در حوزه اصناف و بازار، نخستین جبهه نظارت، اتحادیه و اصناف و به لحاظ ساختار دولتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت می باشد.

استاندار، ایجاد تعادل بین سلامت و معیشت را مهم ترین موضوع مقابله با بیماری کرونا دانست و یادآور شد: مهم ترین عامل پیشگیری کننده از شیوع بیماری کرونا، فاصله گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل ها وپروتکل های بهداشتی است و اگر به این نتیجه برسیم که ورود مسافران و گردشگران عامل اصلی انتقال بیماری است حتما در ستاد ملی طرح و تصمیم گیری خواهد شد، چرا که در ایام عید نیز این تصمیمات در جهت صیانت از سلامت مردم اتخاذ شده بود.

مقام عالی دولت در استان، با بیان این که تردد بین شهرستانی بیش از تردد بین استانی و تجمعات غیرقانونی و تهدید کننده سلامت مردم بیش از حضور گردشگران در شیوع کرونا ویروس دخیل می باشد، افزود: ضمن توجه به عوامل تهدیدکننده دیگر، باید آگاه باشیم برای حفاظت خود در برابر رفتار این ویروس، باید بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنیم و بررسی ها نشان داده است مهم ترین عامل درگیری و شیوع بیماری، تجمعات، حضور در مراسم و عدم رعایت دستورالعمل هاست.

 استاندار با بیان این که ۵۰ درصد از درآمد استان از بخش خدمات بویژه از حوزه گردشگری و عمدتا در غرب مازندران است باردیگر از ضرورت حفظ معیشت و سلامت مردم با هم سخن گفت و خاطرنشان کرد: خارج کردن استان از این مزیت، ضربات سختی به اقتصاد و معیشت اصناف، بازاریان و مردم استان وارد می کند لذا در صورت اجبار قطعا سلامت مردم را انتخاب خواهیم نمود لیکن از آنجا که بر اساس اجماع جهانی، این ویروس حداقل تا یکسال دیگر وجود خواهد داشت لذا نمی توان اقتصاد را کاملا تعطیل نمود مگر آن که مجبور به انتخاب شویم، بدین ترتیب درست ترین تصمیم، همزیستی خردمندانه در مقابله با کرونا ضمن حفظ زندگی و اقتصاد جامعه است.

رییس ستاد استانی مقابله با کرونا، تاکید کرد: نیاز به یک همکاری کامل داریم و برای این که در هیچ بخشی آسیب نبینم و از این بحران عالمگیر عبور نماییم هم مردم باید کاملا مسایل بهداشتی را رعایت کنند و هم دولت در اعمال محدودیت های لازم و نظارت بر آن ها نهایت اهتمام را معمول دارد و گردشگران نیز به الزامات استان و شیوع کرونا در مازندران توجه نمایند.

وی با اشاره به این که در غرب مازندران علیرغم حضور بیشتر گردشگران، شهرهایی داریم که بدلیل رعایت مسایل بهداشتی، وضعیت آن ها قرمز نشده است و در همان منطقه شهرهایی هستند که بدلیل عدم رعایت در وضعیت قرمز قرار دارند، اظهار داشت: همچنین در مرکز و شرق استان که در قیاس با غرب گردشگر کمتری داریم شهرهایی هستند که بدلیل تردد و مراودات بیشتر در شرایط قرمز بسر می برند، بنابراین اولویت اول، محدود کردن مراودات و رعایت دستورالعمل های بهداشتی است و گردشگران هم تا زمانی که به سلامت مردم آسیب نزنند در استان حضور یابند و در غیراینصورت طبق مصوبات تصمیمات لازم گرفته شود.

پیج اینستاگرام khanekhabar
شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) : ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید