عملکرد شهرداري قائم شهر درخصوص مدیریت پسماند

4

خانه خبر مازندران – عباس ناساری:
طراحی و اجراي لندفیل بهداشتی جهت ساماندهی محل دفن زباله موجود و احداث لندفیلبهداشتی مطابق ملاحظات فنی و زیست محیطی، زمینی به مساحت حدود ۳ هکتار در مجاورت محل دفن زباله فعلی جهت توسعه و ایجاد لندفیل به ارزش ۳۰ میلیارد ریال با حجم عملیات خاکی شامل  ۱/۱۰۵/۳۷۰ مترمکعب خاك برداري و ۳۹/۳۴۵ مترمکعب خاك ریزي در مساحتی به میزان ۱۴۹/۲۵۶ متر مربع با برآورد مالی ۲۵۰ میلیارد ریال توسط شهرداري تهیه که مورد تائید سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور قرار گرفته است (مطابق نقشه پیوست). که فاز اول پروژه احداث لندفیل بهداشتی در زون ۱ نقشه اجرایی به مساحت  ۳۲/۰۱۸ مترمربع با برآوردمالی۳۸/۵۰۰/۵۲۴/۵۲۲ریال می باشد که ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از محل اعتبارات دولتی جذب و مابقی از طریق اعتبار شهرداري می باشد و با برگزاري مناقصه عمومی در مورخ   ۹۸/۱۱/۳۰ طی مراحل اداري، قراردادي به شماره۲۱۷۷ در تاریخ  ۹۹/۱/۲۴ با شرکت استیلا صنعت طبرستان با مبل ۳۸/۵۰۰/۵۲۴/۵۲۲ریال منعقد و عملیات اجرایی آن به سرعت در حال انجام می باشد و پیشرفت قابل ملاحظه اي حاصل گردید(تصویر به پیوست).
خط پردازش: با توجه به اهمیت کاهش حجم زباله دفنی بمنظور مدیریت فضا در لندفیل بهداشتی در حال احداث و لزوم بازیابی مواد ارزشمند موجود در پسماند، شهرداري اقدام به طراحی نوین خط پردازش مطابق با استانداردهاي زیست محیطی و مورد تائید سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور و محیط زیست نموده است (مجوز به پیوست) و با برگزاري مناقصه عمومی در چندین مرحله جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح نموده که شرکت جهش کیمیا طی قرارداد شماره ۴۲۶۶۸ مورخ ۱۶/۵/۹۹ با مبلغ قرارداد ۱۷۰/۵۵۲/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان پیمانکار و مجري طرح انتخاب گردید و اقدامات اولیه بمنظور ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط پردازش کارخانه ۲۵۰ تنی در حال انجام می باشد.

 

 

4 دیدگاه

  1. امیدوارم با اموزش خانواده ها برای تفکیک زباله تر و خشک از خانه میزان تولید کمتر و بازیافت بیشتر بشه حتی با یک قوطی نوشابه یا جعبه خمیر دندان انجامش بسار ساده و کمک کننده

  2. ضمن تشکر از زحمات شما به عرض میرسانم خیابان شریعتی سه راه خیابان سینا به دلیل شلوغی و خطرناک بودن نحوه گردش ماشین ها نیاز به چراغ قرمز راهنمایی و راننگی داره از شما خبرنگاران خواهشمند یم به عنوان زبان گویای مردم گزارشی تهیه و به شهرداری یا ادارات مربوطه اطلاع دهید

نظر خود را بیان کنید