تا کنون ۴۸۶ میلیارد تومان تسهیلات خسارت کرونا در مازندران پرداخت ش

0

حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ی مازندران :

حسن خیریانپور افزود: از ۱۹ بانک عامل ,موسسه اعتباری ملل با ۱۰۰ درصد عملکرد – بانک سینا با ۹۹/۸ درصد – بانک کارآفرین با ۹۷ درصد – بانک تجارت با ۹۰/۷ درصد و بانک پارسیان با ۹۰/۱ درصد و شهرستانهای سوادکوه شمالی با ۹۹/۹ درصد – شهرستان نور با ۹۲/۷ درصد – شهرستان آمل با ۹۲/۴۴ درصد و شهرستان عباس آباد با ۹۲/۴ درصد بهترین عملکرد را داشته اند که جای قدردانی دارد . ‎

خانه خبر مازندران – عباس ناساری: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تصریح کرد : با پیگیری مجدانه استانداری و ۲۰ جلسه کاری برگزار شده و تلاش های فرمانداران و بانکهای عامل تا کنون تعداد ۱۹۲۷۹ پرونده به مبلغ ۴۸۶ میلیارد تومان معادل ۷۶ درصد از ۱۴ رسته خسارت دیده در مازندران به پرداخت تسهیلات منتهی شد .

حسن خیریانپور افزود: از ۱۹ بانک عامل موسسه اعتباری ملل با ۱۰۰ درصد عملکرد – بانک سینا با ۹۹/۸ درصد – بانک کارآفرین با ۹۷ درصد – بانک تجارت با ۹۰/۷ درصد و بانک پارسیان با ۹۰/۱ درصد و شهرستانهای سوادکوه شمالی با ۹۹/۹ درصد – شهرستان نور با ۹۲/۷ درصد – شهرستان آمل با ۹۲/۴۴ درصد و شهرستان عباس آباد با ۹۲/۴ درصد بهترین عملکرد را داشته اند که جای قدردانی دارد .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران افزود: مبلغ ۶۳۹ میلیارد تومان تسهیلات خسارت دیدگان کرونا در بانکها در دست بررسی است که تأکید می کنم در جهت پرداخت آن تسریع لازم بعمل آید و فرمانداران و مدیران کل دستگاه های اجرایی پیگیری جدی را بعمل اورند.  

شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) : ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید