استادجوادخیابانی : بیائیدبرای کمک به نیازمندان دانش آموز دبستان هدف قائم شهر ومازندران قدمی بلندومحکم برداریم

0

خانه خبر مازندران – عباس ناساری:
قسمت پنجم کلیپ (سفیرمهربانی) بامدیریت جوادخیابانی ..
جوادخیابانی گزارشگرچیره دست ورزشی کشور اینک درقائم شهردریک حرکت خداپسندانه و به یادماندنی در راستای کمک به دانش آموزان نیازمند دبستان هدف قائم شهرو دیگرشهرستانهای مازندران وکشورآستین بالا زد.
دراین کلیپ جوادخیابانی ازحسین زادگان استاندار وجامعه روحانیت مازندران تقاضای گدائی برای دانش آموزان بی بضاعت مدارس ابتدائی مازندران نمود..
حتما کلیپ فوق را تا به آخربادقت مشاهده بفرمائید..
درکلیپ بعدی سخنان عمران عباسی معاونت فرمانداری قائم شهر پیرامون تیترفوق به سمع ونطرتان خواهد رسید..

ادامه دارد ..

شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) : ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید